Ολοκληρώνεται η στροφή προς την χρηματοδότηση της ανάπτυξης

Πανίκος Νικολάου, Διευθυντής Διεύθυνσης Μεγάλων Επιχειρήσεων

Σε μια δύσκολη περίοδο, κατά την οποία καταγράφεται μια στροφή της οικονομίας προς την ανάπτυξη, ένα από τα μεγάλα ερωτήματα που ακόμα παραμένουν, είναι η κατάσταση υγείας των μεγάλων επιχειρήσεων. Στην μεγαλύτερη τράπεζας του τόπου, επικεφαλής αυτής της προσπάθειας είναι ο Πανίκος Νικολάου, που ανέλαβε πρόσφατα έχοντας ήδη προϋπηρεσία στο Τμήμα Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών (RRD) της Τράπεζας Κύπρου, όπου ηγήθηκε της προσπάθειας για αναδιαρθρώσεις στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ο κ. Νικολάου μιλά στην «Κ» για μια νέα προσέγγιση στην σχέση της τράπεζας με τους πελάτες της, καθώς και την προσπάθεια που γίνεται για να διαμορφωθούν, μέσα από νέες τεχνολογίες, «ολιστικές σχέσεις» που να ξεφεύγουν από εκείνη του δανειοδότη με τον δανειολήπτη, και να γίνει μια στροφή, όπως αναφέρει, σε μια σχέση «συνεργασίας».

 

  1. Αντιλαμβανόμαστε πως ο ορισμός Corporate Banking (πρέπει να) έχει ξεφύγει πλέον από τα στενά όρια του δανεισμού σε μεγάλες επιχειρήσεις. Τι είδους υπηρεσίες παρέχει το Τμήμα σας;

Η προσέγγιση μας είναι πως δεν επιθυμούμε να λειτουργούμε ως απλός δανειοδότης των πελατών μας, αλλά ως συνεργάτης τους. Αυτή η προσέγγιση υποδηλώνει πως η όλη σχέση μας πρέπει να προσφέρει επιλογές, ταχύτητα και ποιότητα σε μια ολιστική εξυπηρέτηση των χρηματοπιστωτικών αναγκών του πελάτη. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν  για την ομάδα μας πρώτη προτεραιότητα στην προσπάθειά μας να αναπτύξουμε με τους πελάτες μας μια σχέση συνεργασίας που να είναι πιο ολοκληρωμένη από εκείνη της παραδοσιακής σχέσης Τραπεζίτη – Πελάτη

Σε αυτό το πλαίσιο, παρέχουμε όλο το φάσμα των Τραπεζικών Υπηρεσιών που ξεκινούν από τα παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα (δάνεια, τρεχούμενοι) μέχρι και εξειδικευμένα προϊόντα, όπως είναι οι χρηματοδοτήσεις μεγάλων αναπτύξεων και έργων υποδομής (Μαρίνες, Mall, Καζίνο), οι υπηρεσίες Factoring και διαχείρισης χρεωστών, τα ειδικά χρηματοδοτικά και εμπορικά σχέδια με την EBRD και ΕΙΒ με  ευνοϊκούς όρους.

Επίσης σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της Τράπεζας, προσφέρονται ολοκληρωμένες προτάσεις τραπεζικών υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συναλλακτικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Σε αυτές περιλαμβάνονται, όλα τα είδη διευκολύνσεων του διεθνούς εμπορίου (trade finance), σύγχρονες υπηρεσίες διαχείρισης ρευστότητας, εισπράξεων και πληρωμών από εναλλακτικά κανάλια, σύνθετα προϊόντα treasury για διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου, εταιρικές κάρτες για κατηγορίες επιχειρηματικών εξόδων, καλύψεις από εξειδικευμένα ασφαλιστικά προϊόντα.

Μεγάλος στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση των παραδοσιακών υπηρεσιών μέσω νέας τεχνολογίας και νέων εναλλακτικών δικτύων, που θα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να έχουν απευθείας σύνδεση με όλες τις υπηρεσίες της Τράπεζας.  Από το πρώτο εξάμηνο του 2017, θα μπορούν οι πελάτες μας να βιώσουν αυτές τις τεχνολογικές αλλαγές που θα προσφέρουν μια πρωτοποριακή, ολιστική, εξυπηρέτηση.

 

  1. Οι επιχειρήσεις διαμαρτύρονται ότι χρειάζονται περισσότερη ρευστότητα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να πληρώσουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα επωφεληθούν και οι τράπεζες τελικά. Υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση των συνθηκών;

Τα €700 εκ ευρώ περίπου σε νέες χορηγήσεις από την Τράπεζα Κύπρου στην Κύπρο για το πρώτο εννεάμηνο του 2016, αποτελούν απόδειξη για τη δέσμευσή μας στον πρώτιστο μας στόχο, τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της Κυπριακής Οικονομίας καθώς αυτή εξέρχεται από την κρίση, δημιουργώντας ταυτόχρονα και νέες θέσεις εργασίας.

Με αυτό τον απτό τρόπο, στηρίζουμε με χρηματοδοτήσεις τις βιώσιμες επιχειρήσεις και τα βιώσιμα επιχειρηματικά πλάνα με μια (νέα) προσέγγιση που βασίζεται στη συνολική αξιολόγηση του επιχειρηματικού μοντέλου του πελάτη και τη συνεχή παρακολούθηση και στήριξη.

 

  1. Διατελέσατε επικεφαλής του τμήματος επιχειρήσεων στη μονάδα RRD άρα γνωρίζετε από πρώτο χέρι τις δυσκολίες που δημιουργούνται όταν ένα επιχειρηματικό δάνειο δεν εξελιχθεί όπως προβλεπόταν. Πως διασφαλίζετε ότι φαινόμενα του παρελθόντος δεν θα επαναληφθούν;

Λόγω της εμπειρίας που προαναφέρατε, η Τράπεζα έχει επικεντρωθεί στη χορήγηση δανείων με πρωταρχικό κριτήριο την ικανότητα αποπληρωμής αποφεύγοντας την πρακτική της χορήγησης δανείων με βάση μόνο την εξασφάλιση. Σκοπός είναι η κατανόηση του επιχειρηματικού μοντέλου του πελάτη ώστε να προσφέρονται χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης και παρέχουν ευελιξία στην αποπληρωμή. Επιπλέον έχουμε την υποδομή για συνεχή και αποτελεσματική παρακολούθηση των λογαριασμών των πελατών ώστε να παρέχονται έγκαιρα λύσεις αν και εφόσον χρειαστεί, πριν να εδραιωθούν τα προβλήματα στους πελάτες μας. Αυτό εξάλλου αποτελεί και μέρος της προσέγγισης μας πως οι πελάτες δεν είναι «δανειολήπτες» αλλά «συνεργάτες» μας, όπως προανέφερα. Θέλουμε να είμαστε οι πιο στενοί συνεργάτες των πελατών μας, τόσο στα εύκολα όσο και στα δύσκολα.  Η επιστροφή των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν ακόμα τις πιέσεις που δημιούργησε η κρίση, σε μια υγιή βάση, αποτελεί κεντρικό κομμάτι αυτής της προσπάθειας, στην οποία συμβάλλει ολόκληρη η Τράπεζα.

 

  1. Υπάρχει συνεργασία με άλλα τμήματα της τράπεζας, όπως για παράδειγμα με τη REMU για περιπτώσεις που μία επιχείρηση θέλει να δανειστεί για να προχωρήσει στην αγορά κάποιου ακινήτου;

Βεβαίως και υπάρχει στενή συνεργασία με όλα τα τμήματα της Τράπεζας ώστε να προσφέρονται συνολικές λύσεις και προτάσεις στους πελάτες μας. Σε αυτές, πέραν της χρηματοδότησης, περιλαμβάνονται προϊόντα Premier Club, Private Banking και Wealth Management, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες CISCO καθώς και ασφαλιστικά προϊόντα Eurolife και Γενικών Ασφαλειών Κύπρου.

Ειδικότερα με το REMU υπάρχει αμφίδρομη σχέση και έτοιμες χρηματοδοτικές λύσεις που υποβοηθούν την αγορά κάποιου ακινήτου. Χρηματοδοτούμε μέχρι και 70% του κόστους αγοράς, αναλόγως του ακινήτου και του πελάτη.

 

  1. Πληροφορίες θέλουν την Τράπεζα Κύπρου να ηγείται της ομάδας των τραπεζών που θα χρηματοδοτήσουν το έργο του καζίνο όταν δοθεί και η τελική άδεια. Επιβεβαιώνετε την εμπλοκή σας;

Η Τράπεζα Κύπρου ως η πιο μεγάλη Τράπεζα του τόπου επιδιώκει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Για το λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί εντός του Corporate Banking Division ειδικό τμήμα για κοινοπρακτικά δάνεια (Project Finance & Loan Syndication Unit).

Επιβεβαιώνουμε την συμμετοχή μας στη χρηματοδότηση του καζίνο στην οποία η Τράπεζα Κύπρου έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο.

 

  1. Έχετε προχωρήσει σε δανεισμό επιχειρήσεων στο εξωτερικό ή εξετάζετε τέτοιο ενδεχόμενο;

Στο παρόν στάδιο η Τράπεζα χρηματοδοτεί επιχειρήσεις σε χώρες που έχει ενεργή παρουσία. Αυτές οι χώρες είναι η Κύπρος και το Ηνωμένο Βασίλειο (μέσω της θυγατρικής μας Τράπεζας). Έχουμε όμως χρηματοδοτήσει δραστηριότητες επιχειρήσεων κυπριακών συμφερόντων στο εξωτερικό κυρίως στον τουριστικό και βιομηχανικό τομέα.

 

  1. Σε ποιους τομείς του εγχώριου επιχειρείν επικεντρώνεστε; Ποιοι βλέπετε να έχουν τις μεγαλύτερες προοπτικές αλλά και το λιγότερο κίνδυνο για αποπληρωμή των δανείων τους δεδομένο ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι ήδη υπερχρεωμένες.

Λαμβάνοντας υπόψη τους τομείς οι οποίοι ιστορικά είχαν τη λιγότερη συνεισφορά στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και στη βάση διαφόρων προβλέψεων για τομείς που αναμένεται να έχουν θετική επίδραση στην αύξηση του ΑΕΠ της χώρας, η Τράπεζα Κύπρου επικεντρώνεται σε τομείς όπως ο Τουρισμός,  η Υγεία, η Εκπαίδευση, η Ενέργεια και οι υπηρεσίες του τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Βεβαίως σε κάθε τομέα υπάρχουν εταιρείες με ικανή διεύθυνση και βιώσιμα επιχειρηματικά πλάνα τις οποίες και στηρίζουμε.

 

  1. Σε περίπτωση επίλυσης του κυπριακού, η τράπεζα είναι διατεθειμένη να συμβάλει στη χρηματοδότηση των αναγκών που θα προκύψουν; Με ποιους τρόπους;

Είμαστε η μεγαλύτερη Τράπεζα του τόπου, με συστημικό ρόλο και αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά πως αυτή η θέση συνεπάγεται και μεγάλη ευθύνη έναντι της κυπριακής κοινωνίας. Πέρα από την προσέγγιση πως οφείλουμε να στηρίξουμε την κοινωνία με τρόπο απτό κατά την έξοδό της από την κρίση, γνωρίζουμε καλά πως σε περίπτωση επίλυσης του κυπριακού έχουμε χρέος να είμαστε παρόν, για να στηρίξουμε τη χώρα και τους πελάτες μας, τόσο σε έργα υποδομής όσο και σε έργα ανάπτυξης. Πέραν τούτου, είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε οποιανδήποτε βοήθεια μας ζητηθεί σε επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης, ανάλυσης ή μελετών.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.