Νέα αναβάθμιση της Τράπεζας Κύπρου από τον οίκο Moody’s

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s αναβάθμισε κατά μία βαθμίδα τις μακροπρόθεσμες καταθέσεις σε εγχώριο και ξένο νόμισμα της Τράπεζας Κύπρου από το Caa3 στο Caa2. Σύμφωνα με τον οίκο, η νέα αναβάθμιση της τράπεζας αντικατοπτρίζει τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών επιδόσεών της, κυρίως της ποιότητας του ενεργητικού, της κεφαλαιοποίησης και της χρηματοδότησης, καθώς και την προσδοκία ότι η τράπεζα θα είναι κερδοφόρα το 2016.

Επιπρόσθετα, η προοπτική στις αξιολογήσεις των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της τράπεζας παραμένει θετική, αντανακλώντας την άποψη του οίκου ότι η ποιότητα ενεργητικού και η κεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα συνεχίσει να βελτιώνεται, υποστηριζόμενη από την οικονομική ανάκαμψη στην Κύπρο. Ο Moody’s αναμένει παράλληλα πως η Τράπεζα Κύπρου θα αποπληρώσει πλήρως τη χρηματοδότηση από τον ELA μέσα στα επόμενα τρίμηνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.