Μικρή αύξηση στην αξία των ακάλυπτων επιταγών

Στα €2,13 εκατ. ανήλθε η αξία των ακάλυπτων επιταγών, οι οποίες εκδόθηκαν το 2016, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ) της Κύπρου, παρουσιάζοντας ελαφρά αύξηση σε σχέση με το 2015 όταν είχαν εκδοθεί ακάλυπτες επιταγές αξίας €1,97 εκατομμυρίων. Την ίδια ώρα παρατηρήθηκε μείωση στους εκδότες ακαλύπτων επιταγών αφού κατά το 2016 καταχωρήθηκαν στον προκαταρκτικό κατάλογο του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) της ΚΤ για εκδότες ακάλυπτων επιταγών 581 πρόσωπα (339 φυσικά και 242 νομικά πρόσωπα), σε σύγκριση με 830 που είχαν καταχωρηθεί το 2015.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρά τη μικρή αύξηση που παρατηρήθηκε, το ποσό των €2,13 εκατ. είναι κατά πολύ μικρότερο από τα ποσά προηγούμενων χρόνων αφού το 2014 οι ακάλυπτες επιταγές είχαν ανέλθει στα €3,36 εκ., ενώ το 2013 είχαν ανέλθει στα €5,67 εκ. και το 2012 στα €7,75 εκ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.