Αύξηση στην αξία και τον όγκο εργασιών του λιανικού εμπορίου

Αύξηση ύψους 4,7% σημείωσε το Νοέμβριο του 2016 ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2015, φτάνοντας τις 89,5 μονάδες (βάση 2010=100), σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας. Άνοδος σημειώθηκε επίσης και για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2016, όπου ο δείκτης υπολογίζεται ότι αυξήθηκε κατά 2,6%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2015.

Την ίδια ώρα άνοδο παρουσίασε και ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου, ο οποίος έφτασε τις 91,4 μονάδες (βάση 2010=100)  το Νοέμβριο του 2016, σημειώνοντας αύξηση 7,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015, ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2016 καταγράφηκε αύξηση 4,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published.