Προβλέψεις για άνοδο του ΑΕΠ κατά 3,1% το 2017

Αύξηση της τάξης του 3,1% προβλέπει το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου για την κυπριακή οικονομία το 2017. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση για τις οικονομικές προοπτικές του Ιανουαρίου του 2017, η κυπριακή οικονομία αναμένεται να ευνοηθεί από τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη και την Ε.Ε., τη μεγαλύτερη από το αναμενόμενο άνοδο του ΑΕΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και την άμβλυνση της ύφεσης στη Ρωσία.

Σημαντικό ρόλο στις προβλέψεις παίζει η συνέχιση των ικανοποιητικών ρυθμών αύξησης του ΑΕΠ και της απασχόλησης το τρίτο τρίμηνο του 2016, αλλά και η περαιτέρω βελτίωση των εγχώριων δεικτών για την οικονομική δραστηριότητα κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2016.

Την ίδια ώρα τονίζεται πως το υψηλό ποσοστό δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ, καθιστά την Κύπρο ευάλωτη σε αρνητικές εξωτερικές εξελίξεις, ενώ σημειώνεται πως οι καθυστερήσεις στην προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, είναι πιθανό μελλοντικά να επηρεάσουν αρνητικά τα δημόσια οικονομικά, την αξιοπιστία και το κόστος δανεισμού της Κύπρου.

Leave a Reply

Your email address will not be published.