Ανεβαίνει ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη

Ο πληθωρισμός στην Κύπρο ανέβηκε στο 2,1% τον Απρίλιο από 1,5% που ήταν τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Απρίλιο του 2016 ο πληθωρισμός βρισκόταν στο -2,1%.

Την ίδια ώρα ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ ήταν 1,9% τον Απρίλιο έναντι 1,5% το Μάρτιο. Τον Απρίλιο του 2016 το ποσοστό ήταν -0,2%. Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 2,0% τον Απρίλιο σε σύγκριση με 1,6% το Μάρτιο. Ένα χρόνο νωρίτερα το ποσοστό ήταν -0,2%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (0,6%), την Ιρλανδία (0,7%) και τη Σλοβακία (0,8%), ενώ τα υψηλότερα στην Εσθονία (3,6%), τη Λιθουανία (3,5%) και τη Λετονία (3,3%). Σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2017, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε έξι κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τρία και αυξήθηκε σε δεκαεννέα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.